Hızla Ağırlaşmaya Devam Ediyoruz - Sağlık Kenti

Hızla Ağırlaşmaya Devam Ediyoruz

Obeziteyi kısaca vücut yağ miktarının olması gerekenden fazla olması olarak tanımlayabiliriz. Obeziteye neden olan pek çok faktör bugün belirlenmiş, yenileri ise belirlenmeye devam etmektedir. Obezite tek başına önemli bir sağlık sorunu olması ile beraber pek çok kronik hastalığa da yakalanmak için önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Dünya bir yandan obeziteyi tedavi etmek için uğraşırken, bir diğer yandan da obeziteyi önlemek için uluslararası düzeyde ortak çözüm yolları aramaya çalışmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütünün 2016 yılında yayınlamış olduğu obeziteyi bitirme raporunda; devletler tarafından sağlıklı yiyeceklerin alımının desteklenmesi, fiziksel aktiviteye kişilerin teşvik edilmesi buna ek olarak özellikle çocukluk çağı ve ergenlik döneminde olan çocukların sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerinin desteklenmesi vurgulanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütünün önderliğinde, dünyadaki 5-19 yaş arasındaki çocukların vücut ağırlıklarındaki son kırk yıllık değişimin takip edildiği epidemiyolojik bir çalışmada 1000 ‘den fazla araştırmacı 1975 yılından 2016 yılına kadar olan süreçte çocuk ve adölesanların antropometrik ölçümlerinin takibine katkıda bulunmuştur. Çalışmaya katılan katılımcıların boy ve ağırlık verilerine ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda 1975 yılında dünyada yaklaşık 100 milyon obez çocuk varken, 2016 yılında bu sayının 671 milyona yükseldiği belirlenmiştir. Çalışmanın verileri değerlendirildiğinde son kırk yılda obezite görülme sıklığının yaklaşık 10 kat artmış olduğu görülmektedir. Sayılardaki dramatik artış göstermektedir ki obezite ile mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde önlem planlarının yapılması ve bunların bir an önce uygulamaya geçirilmesi obeziteyi önlemek ve uzun dönemde obezitenin neden olduğu pek çok hastalıktan korunabilmek için oldukça önemli bir konudur.