Brokolinin Bağırsak Sağlığına Etkileri - Sağlık Kenti

Brokolinin Bağırsak Sağlığına Etkileri

Brokolinin bağırsak sağlığı açısından olumlu etkileri olduğu bilinen bir gerçek ancak yeni yapılan bir çalışma brokolinin koruyucu etkilerini açıklayan moleküler mekanizmaların ortaya konmasına yardımcı oldu.
Düzenli olarak sebze ve meyve tüketiminin birçok hastalık riskini azalttığı genel olarak bilinen bir gerçektir. Ancak detaylı olarak incelendiğinde bazı sebze-meyvelerin biraz daha öne çıktığı görülmektedir.
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar brokolinin kalın bağırsaktaki iltihabi durumları önlediği ve kalın bağırsak kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Yeni yapılan bu çalışma ile brokolinin bağırsak sağlığına olan olumlu etkileri daha net bir biçimde anlaşılmıştır.
Araştırmacılar sızıntılı bağırsak sendromu üzerinden konuyu irdelemiştir. Son dönemlerde çok konuşulan bir konu olan sızıntılı bağırsak sendromu bağırsak geçirgenliğinin azalması sonucu mikroorganizmaların ve toksinlerin bağırsağa geçişinin artması olarak tanımlanmakta ve bu durumun birçok hastalığın oluşumuna zemin hazırladığı düşünülmektedir.
Bağırsağın bariyer fonksiyonlarının korunmasında Aryl Hidrokarbon Reseptör (AHR)’ünün önemli bir faktör olduğunu bildiren araştırmacılar brokoli gibi kükürtlü sebzelerin vücutta sindirimi sonucu oluşan İndolokarbazol (ICZ) bileşeninin bu reseptörü aktive ederek bağırsak sağlığını koruduğu ve olumsuz durumların önüne geçtiğini belirlemişlerdir.