Anne Sütünün Bir Faydası Daha - Sağlık Kenti

Anne Sütünün Bir Faydası Daha

Bugüne kadar yapılmış olan pek çok çalışma ile anne sütünün bebek, emzirmenin ise hem anne hem de bebek için sayısız faydasının olduğu belirlenmiştir. Bu mucizevi besini uzun süre alan bebek diyabetten astıma pek çok hastalıktan, anne sütü almayan bebeklere göre çok daha fazla korunabilmektedir. Bu nedenle Dünyadaki bütün büyük kuruluşlar emzirmeyi desteklemektedir. Örneğin, Amerikan Kalp Vakfı annelere en az bir yıl bebeklerine anne sütünün vermesini önermekte iken, Dünya Sağlık Örgütü annelere bebekleri 2 yaşına gelene kadar emzirmeyi devam ettirmelerini önermektedir. Ancak emzirmenin hem bebek hem de anne için olan faydasının herkes tarafından bu kadar bilinmesine karşın 2016 emzirme raporunda annelerin %50 ‘sinin ilk 6 ay emzirmeye devam ettiğini, bir yılın sonunda ise sadece %31 ‘nin emzirmeyi sürdürdüğü belirlenmiştir.
Emzirmenin annenin kalp sağlığına olan olumlu etkilerini belirlemek amaçlı Çin’de yapılmış olan bir çalışmada, toplamda 289.573 kadın ile çalışılmıştır. Çalışmaya katılan kadınlar 8 yıl boyunca takip edilmiştir. Çalışmanın sonunda bebeklerini iki yıl boyunca emziren annelerin kalp hastalığı riskinin emzirmeyen annelere kıyasla %18 daha az olduğu görülmüştür.  Çalışmaya katılan kadınlardan kentte yaşayanların emzirme süresinin daha kısa olduğu, özellikle kentte yaşayan kadınların doğumdan sonra stresli iş hayatına kısa sürede dönmelerinin, iş yerlerinde süt sağmaları için uygun koşulların iş yerleri tarafından sağlanmamasının annenin emzirmeyi bırakmasına neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle devletlerin sağlık stratejilerinde, her kadının iş ortamında rahatlıkla emzirmesini ve/veya süt sağmasını sağlayacak çalışma ortamının temin edilmesinin, bebeklerin ve kadınların sağlığına büyük faydalar sağlayacağı ve bu sayede yıllık sağlık harcamalarında ciddi tasarruf elde edilebileceği vurgulanmaktadır.